Skip to main content
search
0
ΚαλάθιClose Cart

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο https://tzoumalab.gr/, στον οποίο παρουσιάζονται τα Ιατρεία, η δομή αυτών, οι ιατρικές υπηρεσίες, οι τομείς δραστηριότητας, και η εν γένει δράση της Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΤΖΟΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. » και τον διακριτικό τίτλο «TZOUMA CLINIC», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κειριαδών, αρ. 7, Τ.Κ. 11854, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156152603000 και ΑΦΜ 801407254 της Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») και διατίθενται προς πώληση προϊόντα από την ως άνω Εταιρεία. 

1.2. Η χρήση του Ιστοτόπου, το εν γένει σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο η προβολή, πώληση, παράδοση και επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται σε αυτόν, η δημιουργία λογαριασμού και η επικοινωνία με την Εταιρεία, και καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους και προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σας καλούμε να διαβάσετε τους όρους αυτούς, πριν την πλοήγηση σας στον δικτυακό τόπο https://tzoumalab.gr/ και σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

1.3 Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή σχόλια ή παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@tzoumalab.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-2209000.

2. Φύση Πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν παρέχει Ιατρικές Συμβουλές. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ευθέως ή εμμέσως προτροπή, οδηγία ή συμβουλή για οποιαδήποτε πράξη η παράλειψη. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας. 

Ειδικά, οι ιατρικές υπηρεσίες ή/και θεραπείες που περιγράφονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρουσιάζονται ενδεικτικά και δεν εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως. Η εφαρμογή των υπηρεσιών -ή μη- εξειδικεύεται έπειτα από εξατομικευμένη συνεδρία, εκτίμηση και αξιολόγηση των εκάστοτε αναγκών του ενδιαφερομένου. 

3. Εναρμόνιση με Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας

Η λειτουργεία των Ιατρείων μας είναι καθόλα νόμιμη έχοντας λάβει την απαραίτητη άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο παρόν δε  δικτυακός τόπος και η διαχείριση αυτού εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, όπως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί (Ν. 3418/2005 – ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005) και τις κατευθύνσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

4.  Πνευματική Ιδιοκτησία

4.1. Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, δηλαδή ενδεικτικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, πληροφοριακό υλικό, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) κ.λπ., και κάθε μορφής δεδομένα και λογισμικό, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, και ως τέτοιο προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. 

4.2. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, τροποποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταμόρφωση, παραποίηση, καθώς και κάθε συναφής ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενέργειες αυτές αποτελούν παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.3. Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ή προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό που ενδεχομένως εμφανίζεται στις παρουσιάσεις των εκάστοτε προϊόντων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

5. Χρήση της Ιστοσελίδας μας – Ευθύνη Χρήστη 

5.1. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αποδέχεστε ότι θα τη χρησιμοποιείτε σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο για τη μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, αντίθετου στα χρηστά ήθη, προσβλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους, παραβίαση του απορρήτου τρίτων προσώπων ή που περιέχει ιούς ή άλλους κώδικες που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή συσκευής.

5.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη, προβαίνοντας σε κάθε, από τον νόμο, προβλεπόμενη ενέργεια. 

5.3. Υποχρεούστε να μην προβαίνετε σε ψευδείς, ή δόλιες δηλώσεις ή παραγγελίες και να μας παρέχετε με πληρότητα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με εσάς και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λπ.). Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που μας έχετε δώσει είναι ορθά και επικαιροποιημένα, ενώ σε περίπτωση αλλαγών παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε σχετικά. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας χρήσης εκ μέρους σας λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.

6. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

6.1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://tzoumalab.gr/ γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

6.2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού της τόπου καθώς και τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καταστεί δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, μεταδοθούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στα τερματικά των χρηστών.  Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά μπορεί να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη κ.α.), η οποία ενδέχεται να προκύψει για χρήστες της ιστοσελίδας μας ή/και για τρίτους, εξ αιτίας λόγων που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει οποτεδήποτε τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και του e-shop, για λόγους ασφάλειας, συντήρησης ή αναβάθμισης της τεχνολογικής υποδομής και του λογισμικού της ή να τερματίσει οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία της ιστοσελίδας της.

7. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, ενώ λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για να μάθετε περισσότερα ως προς τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας. 

8 Δημιουργία και Διατήρηση Ατομικού Λογαριασμού 

8.1. Για τη δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή σας ως μέλος του ιστότοπού μας, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, το e-mail, το τηλέφωνο και τα στοιχεία σας για την είσοδό σας στο μέλλον, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και ως προαιρετικά πεδία, το φύλο και την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκετε, τα οποία θα παραμένουν στα ασφαλή συστήματα της Εταιρείας μας. Για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει. Με τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας μας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

8.2. Ο λογαριασμός κάθε νέου μέλους είναι αυστηρά ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλον. Κάθε μέλος υποχρεούται να κάνει μόνο ίδια χρήση και να μην παραχωρεί πρόσβαση (μέσω των κωδικών του) σε τρίτους. Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (ενδεικτικά ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικό αριθμό) μετά το στάδιο της αρχικής εγγραφής, το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην Εταιρεία οποιαδήποτε αλλαγή, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ ή διακοπής της επικοινωνίας.

8.3. Το μέλος οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Εταιρεία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του, ευθυνόμενο (το μέλος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα απενεργοποιήσει το λογαριασμό.

8.4. Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει ή να παύσει προσωρινά τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στους λογαριασμούς τους ή/και αγοράς προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από τον χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ατομικούς λογαριασμούς μελών οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ E-SHOP

1. Υποβολή Παραγγελίας 

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά από το e-shop μας και για την επιλογή των προϊόντων μας μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες κατηγορίες και να προσθέσετε τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε στο «καλάθι» σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας ως «επισκέπτης» ή ως «μέλος»- μέσω του ατομικού σας λογαριασμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στον όρο 8 του παρόντος.

Για να συνεχίσετε ως επισκέπτης, θα σας ζητηθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο. Για τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στον ιστότοπό μας, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που αναλύεται στον όρο 8.1 του παρόντος.

2. Τιμή και Διαθεσιμότητα Προϊόντων – Επιβεβαίωση και Πορεία Παραγγελίας 

2.1. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε την περιγραφή των χαρακτηριστικών και την ακριβή κατάσταση κάθε προϊόντος. Η τιμή κάθε προϊόντος περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. και θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Στα προϊόντα που τυχόν έχουν έκπτωση θα εμφανίζεται τόσο η αρχική, όσο και η μετά την έκπτωση τιμή.

2.2. Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση εξάντλησης κάποιου προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικώς, για προϊόντα ίσης ή ανώτερης αξίας και ποιότητας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε, διαφορετικά θα σας επιστρέψουμε το ποσό που τυχόν έχετε ήδη πληρώσει.

2.3. Η παραγγελία σας δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν την αποδοχή της εκ μέρους μας, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή e-mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

2.4. Εφόσον διατηρείτε ατομικό λογαριασμό στον διαδικτυακό μας τόπο, δύνασθε να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί από εμάς στην εταιρεία μεταφοράς, επιλέγοντας την επιλογή «Ιστορικό Παραγγελιών». Εφόσον δεν διατηρείτε τον ως άνω ατομικό λογαριασμό και σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 21 0220 9000 είτε μέσω e-mail στο eshop@tzoumalab.gr και θα σας ενημερώσουμε για την πορεία της παραγγελίας σας. 

3. Τρόποι πληρωμής 

3.1. Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με:

i) Αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας). Η αντικαταβολή επιβαρύνεται με κόστος που ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριών ευρώ (3,00€) ανά παραγγελία.

ii) Τραπεζική Κατάθεση/μεταφορά στον κάτωθι λογαριασμό της Εταιρείας:

Τράπεζα: EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0093.61.0201172903

IBAN: GR1702600930000610201172903

Όνομα Δικαιούχου: Α.ΤΖΟΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε.

SWIFT: ERBKGRAA

Η κατάθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αυστηρά μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας, αλλιώς η παραγγελία σας ακυρώνεται. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης ή μεταφοράς της Τράπεζας μέσω e-mail.

iii) Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα: για τη διαδικτυακή πληρωμή των προϊόντων που αγοράζετε από την Εταιρεία με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, θα μεταφερθείτε αυτόματα σε ασφαλές κρυπτογραφημένο τραπεζικό περιβάλλον συναλλαγών. Εκεί, θα πρέπει να χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό της κάρτας σας, την ημερομηνία λήξης της και τον αριθμό CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή καταγραφή των στοιχείων αυτών, ενώ σε περίπτωση που απορριφθεί η εν λόγω συναλλαγή από την Τράπεζα, τότε η παραγγελία σας δεν ολοκληρώνεται και θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να δρομολογήσουμε την πληρωμή με διαφορετικό τρόπο.

Ενημερωτικά μόνον αναφέρεται ότι σε περίπτωση επιβεβαιωμένης δόλιας χρήσης της χρεωστικής/ πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος προς την εκδότρια Τράπεζα, η οποία οφείλει να ερευνήσει το αίτημά σας. Επομένως, μόλις αντιληφθείτε τυχόν δόλια χρήση της χρεωστικής/ πιστωτικής σας κάρτας, οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την εκδότρια τράπεζα, προκειμένου να ακυρώσει την εν λόγω κάρτα και να εμποδίσει τη χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

3.2. Μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή Τιμολογίου, καθώς και να μας υποδείξετε την αποστολή της παραγγελίας σας σε διεύθυνση διαφορετική από αυτήν που έχετε δηλώσει στα στοιχεία του λογαριασμού σας.

4.Χρόνος και Έξοδα Αποστολής – Παράδοση Προϊόντων 

4.1. Η αποστολή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής της (εκτός εάν έχει επιλεγεί πληρωμή με αντικαταβολή). Τα προϊόντα αποστέλλονται με εταιρείες ταχυμεταφορών σε όλη την Ελλάδα, σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, με την επιφύλαξη γεγονότων ανωτέρας βίας ή περιστατικών εκτός ελέγχου μας, και υπολογίζεται από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, με την προϋπόθεση ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς η πληρωμή της (εκτός εάν έχει επιλεγεί πληρωμή με αντικαταβολή). Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία σας θα σας έχει παραδοθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσής της.

Τα έξοδα αποστολής αναλαμβάνει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν επιπλέον χρεώσεις, θα σας ενημερώνουμε για το ύψος αυτών κατά την υποβολή της παραγγελίας. 

4.2. Η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στην υποδειχθείσα από εσάς διεύθυνση παράδοσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην φόρμα παραγγελίας δεν είναι σωστά, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη παράδοση. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας συστήνεται ο έλεγχος των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της συσκευασίας εκάστου εξ αυτών.

5. Πολιτική Ακύρωσης, Επιστροφών και Αλλαγών Προϊόντων

5.1. Δυνατότητα Ακύρωσης της παραγγελίας: Μέχρι την παράδοση της παραγγελίας σας από εμάς στην εταιρεία μεταφοράς, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή μέρος αυτής, είτε ενημερώνοντας εκπρόσωπο της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 21 0220 9000 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00), είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@tzoumalab.gr. Σε περίπτωση κατά την οποία η παραγγελία σας έχει ήδη παραδοθεί στην εταιρεία μεταφοράς και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα ακύρωσης αυτής, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. 

5.2. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013). Ειδικότερα, οι καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όσοι προβαίνουν σε αγορά εκτός των πλαισίων της τυχόν επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αγορά που πραγματοποιήσαν διαδικτυακά στο e-shop μας, αναιτιολόγητα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας, να ενημερώσετε την Εταιρεία μας στο e-mail eshop@tzoumalab.gr ή στο τηλέφωνο 21 0220 9000 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00). Επιστροφές προϊόντων δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν προηγηθεί επικοινωνία στα παραπάνω στοιχεία, στην οποία θα πρέπει να μας δηλώνετε εάν επιθυμείτε (i) την επιστροφή των χρημάτων σας ή (ii) την αντικατάσταση κάποιου προϊόντος με άλλο.

5.3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι:

i) όλα τα προϊόντα να επιστρέφονται άθικτα, με τις καρτέλες/ετικέτες, τυχόν ταινίες ασφαλείας και το προστατευτικό διαφανές κάλυμμά τους, όπου υπάρχουν και εν γένει στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων που πωλήθηκαν ως ελαττωματικά, με τη ρητή γνώση του καταναλωτή), 

ii) να περικλείονται από την αρχική τους ή άλλη συσκευασία, έτσι ώστε να προστατεύονται πλήρως και 

iii) να συνοδεύονται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που λάβατε με την παραλαβή τους σε πρωτότυπο, όπως απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς, κάρτα αλλαγής, εγγύηση. Εάν επιστρέφετε μέρος μόνο της παραγγελίας δεν υποχρεούστε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής ή το τυχόν τιμολόγιο στο δέμα της επιστροφής.

5.4. Αν υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, θα πρέπει, κατόπιν της ενημέρωσής μας, να καλέσετε συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία ή άλλη εταιρεία της επιλογής σας, προκειμένου να παραλάβει τα προϊόντα από εσάς και να τα επιστρέψει στην έδρα μας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής τους σε εμάς.

Μετά την παραλαβή τους από εμάς και εφόσον τα προϊόντα, κατόπιν ελέγχου τους, διαπιστωθεί ότι είναι στην ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση και την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία μας, κατ’ επιλογήν σας: 

i) είτε θα σας επιστρέψουμε το χρηματικό ποσό που έχουμε λάβει από εσάς για τα προϊόντα αυτά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που είχατε καταβάλει), με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή εντός προθεσμίας 30 ημερών.  

ii) είτε θα σας αποστείλουμε, χωρίς οικονομική επιβάρυνσή σας, τα προϊόντα που επιλέξατε προς αντικατάσταση αυτών που επιστρέψατε, εφόσον έχετε ήδη καταβάλλει την τυχόν διαφορά στην τιμή τους.

iii) είτε, εάν το επιθυμείτε, θα προβούμε σε πίστωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέψατε, με τη μορφή πιστωτικού κουπονιού, το οποίο θα μπορείτε να το αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας.

5.5. Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά των προϊόντων κατά την μεταφορά τους μέχρι την παράδοση τους στη διεύθυνσή μας.

5.6. Σε κάθε περίπτωση, εάν προκύψει από τον έλεγχο των προϊόντων που μας επιστρέφονται ότι αυτά βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική από εκείνη που σας απεστάλησαν από εμάς, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην τα κάνει αποδεκτά, περίπτωση κατά την οποία αυτά θα αποστέλλονται πίσω σε εσάς, με χρέωση σας για τη δαπάνη επιστροφής.

6. Πολιτική Επιστροφών ή / και Αντικατάστασης Ελαττωματικών Προϊόντων

6.1. Όπως αναφέρουμε και ανωτέρω, πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας, ελέγχουμε κάθε μεμονωμένο προϊόν για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή τμήματα αυτών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, που κάποιο από τα προϊόντα μας φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς ή που τύχει να παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, έχετε το δικαίωμα να το αλλάξετε ή αντικαταστήσετε, εντελώς δωρεάν, ή να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

6.2. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία, την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της παραγγελίας σας και να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε:

i) να σας αποσταλεί νέο προϊόν (ίδιο ή άλλο της αρεσκείας σας) προς αντικατάσταση του επιστρεφόμενου ή 

ii) να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση και επιστροφή των χρημάτων σας (με τη μέθοδο που τα καταβάλλατε). 

6.3. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για την ελαττωματικότητα κάποιου προϊόντος μετά το πέρας 48 ωρών από την παραλαβή του, εξαιρουμένων των κεκρυμμένων ελαττωμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα να μην προβούμε σε οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσή σας. Συστήνουμε, σε κάθε περίπτωση, για λόγους διευκόλυνσης και ταχύτερης διεκπεραίωσης του αιτήματός σας, η σχετική επικοινωνία να συνοδεύεται από φωτογραφίες των ελαττωματικών προϊόντων που παραλάβατε. 

6.4. Κατόπιν της ειδοποίησής μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εταιρεία ταχυμεταφορών και να επιστρέψετε τα προϊόντα στην έδρα μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή σας, στην κατάσταση που τα παραλάβατε και συνοδευόμενα από τα νόμιμα παραστατικά τους, προκειμένου να προβούμε στον ποιοτικό έλεγχό τους. Εφόσον διαπιστωθεί η ελαττωματικότητά τους, το νέο προϊόν που τυχόν έχετε επιλέξει θα σας σταλεί χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας, και σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε την πλήρη χρηματική αξία που είχατε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εξόδων αποστολής, με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

6.5.  Επισημαίνουμε και πάλι ότι η επιστροφή προϊόντων που ρητά και εν γνώσει σας πωλήθηκαν ως ελαττωματικά, διέπεται από τους όρους του άρθρου 5 και όχι του παρόντος άρθρου 6.

7. Περιορισμός Ευθύνης ως προς τα προϊόντα

7.1. Τα είδη που αγοράζονται μέσω διαδικτύου, ορισμένες φορές ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορετικότητα σε σχέση με την αγορά των ειδών αυτών εντός καταστήματος. Έτσι, τα χρώματα, τα μεγέθη και η ποιότητα που απεικονίζονται στη συσκευή σας ενδέχεται να επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες και να διαφέρουν ελαφρώς από την πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι τα προϊόντα που παραλαμβάνετε είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων τα αγοράσατε και συνακόλουθα δεν φέρουμε ευθύνη για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασής, όταν: α) είναι σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά τέτοιου είδους προϊόντα και γ) έχουν την ευλόγως αναμενόμενη ποιότητα σε σχέση με προϊόντα του ίδιου είδους και με την ως άνω περιγραφή τους. Τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή, ούτε το δικαίωμα σας προς υπαναχώρηση.

7.2. Η Εταιρεία μας ευθύνεται για την εκτέλεση των αναλαμβανόμενων δια των παρόντων συμβατικών όρων υποχρεώσεων και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτές, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν ευθύνεται, όμως, για τυχόν εκ προφανούς παραδρομής λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και των τυχόν εκπτώσεων χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης, η Εταιρεία μας εγγυάται ότι θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα προϊόντων που παραγγέλθηκαν είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στο e-shop, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

7.3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των προϊόντων ενδεικτικά από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε δική της υπαιτιότητα.

7.4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες, βλάβες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Γ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Λοιποί Όροι

1.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολές ή αναθεωρήσεις της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της, καθώς και των παρόντων όρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών της, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στο εκάστοτε απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της. Κάθε μεταβολή ή αναθεώρηση των όρων αυτών μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

1.2. Όλοι οι παρόντες όροι συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά με κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων.

1.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εταιρεία και πελάτη) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

2. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

2.1. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

2.2. Κάθε διαφορά που αφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ηλεκτρονικά από το e-shop μας δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/11/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

2.3. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφοράς κατά την ανωτέρω διαδικασία, ρητώς συμφωνείται ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

3. Αποδοχή των όρων- Περαιτέρω επικοινωνία

3.1. Ο χρήστης της ιστοσελίδας/πελάτης/ καταναλωτής/μέλος του e-shop δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους.

3.2. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή αίτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο email: eshop@tzoumalab.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210-2209000.